This is Vaccine Page
Chanjo
Service Image
CHANJO DHIDI YA UGONJWA...
Chupa moja inatosha kuchanja  Ng’ombe 25. Chanjo hii inachanjwa mara moja tu kwenye maisha ya  mnyama. Chanja Mitamba wenye umri wa ku...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO DHIDI YA UGONJWA W...
Chupa moja inatosha kuchanja Ng’ombe 50 au Mbuzi 100 au Kondoo 100. Chanja wanyama wako mara moja kila baada ya miezi 12 (Mwaka Mmoja). NB: M...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO DHIDI YA UGONJWA W...
Chupa moja inatosha kuchanja Ng’ombe 50 au Mbuzi 100 au Kondoo 100. Chanja wanyama wako mara moja kila baada ya miezi 12 (Mwaka Mmoja). NB: M...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO DHIDI YA UGONJWA W...
Chupa moja inatosha kuchanja Wanyama 100 (Dozi), chanja Ng’ombe, Mbuzi na Kondoo wako mara moja kila baada ya miezi 12 (Mwaka Mmoja). NB: Mat...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO DHIDI YA HOMA YA...
Chupa moja inatosha kuchanja Mbuzi 50, Chanja Mbuzi wako mara moja kila baada ya miezi 12 (Mwaka Mmoja). NB: Matumizi ya Chanjo hii ni lazima yafan...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO YA HOMA YA MAPAFU...
Chupa moja inatosha kuchanja  Ng’ombe 25. Chanjo hii inachanjwa mara moja tu kwenye maisha ya  mnyama. Chanja Mitamba wenye umri wa ku...
Soma zaidi
Service Image
CHANJO YA MDONDO WA KUKU
KWA MATUMIZI YA KUKU TU
Soma zaidi