vaccine image

Chupa moja inatosha kuchanja Ng’ombe 50 au Mbuzi 100 au Kondoo 100. Chanja wanyama wako mara moja kila baada ya miezi 12 (Mwaka Mmoja).

NB: Matumizi ya Chanjo hii ni lazima yafanywe na Mtaalam wa Mifugo aliyethibitishwa na Mamlaka husika