vaccine image

Chupa moja inatosha kuchanja  Ng’ombe 25. Chanjo hii inachanjwa mara moja tu kwenye maisha ya  mnyama. Chanja Mitamba wenye umri wa kuanzia miezi 3 hadi 6. Wafanyie vipimo Mitamba yako kabla ya kuchanjwa, usichanje wanyama wenye maambukizi.

NB: Matumizi ya Chanjo hii ni lazima yafanywe na Mtaalam wa Mifugo aliyethibitishwa na Mamlaka husika