Ofisi za TVLA
Wakala ya Maabara ya Veterinari Tanzania (TVLA)
Wakala ya Maabara ya Veterinari Tanzania (TVLA)
Majengo ya Veterinari,
131 Barabara ya Nelson Mandela,
S.L.P 9254
DAR-ES-SALAAM
Barua pepe
info@tvla.go.tz
Simu
+255 22 2861152<
Nukushi
+255 22 2864369